دعاوی خانواده

یکی از بیشتر دعاوی که متاسفانه در محاکم دادگستری ما وجود دارد دعاوی خانوادگی می باشد و ممکن است ورودی یک شعبه خانواده در محاکم خانواده تهران به 300 عدد پرونده در ماه برسد که علت افزایش بسیار زیاد این پرونده ها به علت تزلزل بنیان خانواده و عدم سازگاری زوجین با یکدگیر بعد از جاری شده صیغه ازدواج می باشد ما در این گفتار سعی خواهیم نمود تا اطلاعات کافی را به خوانندگان محترم سایت جهت آشنایی آن ها با حقوق خود در زمینه حقوق خانواده از ابتدا عقد نکاح تا انتها یعنی جاری شدن صیغه طلاق ارائه دهیم.

عقد نکاح

یکی از بیشتر دعاوی که متاسفانه در محاکم دادگستری ما وجود دارد دعاوی خانوادگی می باشد و ممکن است ورودی یک شعبه خانواده در محاکم خانواده تهران به 300 عدد پرونده در ماه برسد که علت افزایش بسیار زیاد این پرونده ها به علت تزلزل بنیان خانواده و عدم سازگاری زوجین با یکدگیر بعد از جاری شده صیغه ازدواج می باشد ما در این گفتار سعی خواهیم نمود تا اطلاعات کافی را به خوانندگان محترم سایت جهت آشنایی آن ها با حقوق خود در زمینه حقوق خانواده از ابتدا عقد نکاح تا انتها یعنی جاری شدن صیغه طلاق ارائه دهیم.

اقسام نکاح

عقد ازدواج در حقوق ایران بر دو قسم است دائم و منقطع یا موقت که قانون مدنی در خصوص عقد ازدواج از فقه امامیه پیروی کرده و عقد نکاح موقت را نیز به آن اضافه نموده است.

شاید مهمترین تفاوت عقد ازادواج دائم با موقت این باشد که در عقد ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند و تفاوت مهم دیگر عدم تعلق نفقه به زوجه است و عدم وجود طلاق در نکاح موقت است.

خاستگاری

خاستگاری  عبارت است از اینکه از زنی تقاضای ازدواج کنند تنها یک ماده در قانون مدنی به خاستگاری اختصاص یافته است ماده 1034 از هر زنی که خالی از موانع نکاح است می توان خاستگاری نمود

نامزدی

بهترین تعریفی که از نامزدی می توان ارائه داد این است که نامزدی یا وعده ی ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. وعده ازدواج یا نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند حتی اگر تمام مهریه تعیین شده توسط طرفین پرداخت شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد تا زمانیکه عقد ازدواج جاری نشده است می توانند از وصلت خوداری نمایند و هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف دیگر را مجبور به ازدواج نماید.

سابقاً مطابق با ماده 1036 قانون مدنی در صورتیکه یکی از طرفین بدون علت نامزدی را بر هم می زند طرف دیگر می توانست بابت مخارجی که نموده و همچنین خسارت معنوی وارد شد تقاضای مطالبه خسارت نماید این ماده در سال 1361 توسط قانون گذار حذف گردید اما در حال حاضر نیز شخصی که از برهم زدن نامزدی آسیب دیده می توانده مطابق با ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی از طرف مقابل تقاضای مطالبه خسارت را نماید.

پس گرفتن هدایای نامزدی

مطابق با ماده 1037 قانون مدنی بعد از به هم خوردن نامزدی هریک از طرفین می تواند هدایا خود را پس گرفته در صورت موجود بودن هدایا عین آنها و در صورتیکه هدایا موجود نباشد قیمت آن را اخذ نماید

مهریه

مهریه یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن است نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر مذهب و سنت است مقررات مهریه در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی آمده که همگی از فقه امامیه گرفته شده است.

متاسفانه یکی از موضوعاتی که بسیار در محاکم دادگستری ما مطرح می شود مطالبه مهریه است که موجب ایجاد پرونده های بسیار در محاکم شده است که این امر موجب شده است که بسیاری از آقایان روانه زندان شده و ضرر و زیان مالی و جانی بسیاری را متحل شوند.

مطابق با ماده 1080 قانون مدنی برای تعیین مهر حداقل و حداکثری تعیین نشده است و زوجین می توانند با توافق یکدیگر هر مقدار مهریه را تعیین نمایند اما مطابق با ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد  110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به عبارتی زندان دارد چناچه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است . قانون جدید در حقیقت میزان مهریه را محدود نکرده فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر 110 عدد سکه را کاهش داده است.

طلاق

یکی از مورادی که خانم ها در محاکم دادگستری بسیار با آن مواجه می شوند دعوای طلاق است از آنجایی که مطابق قانون ایران حق طلاق با مرد است بسیاری از خانم ها جهت اقامه این دعوا با مشکل مواجه شده و قضات اقدام به رد دعوای آن ها می نمایند ، خانم ها جهت اقامه این دعوی باید نکات مهمی را در زمان طرح دعوی رعایت می کنند که ماده 1130 قانون مدنی اقدام به احصاء مواردی که زن می تواند اقدام به طرح دعوا نماید نموده است   که در آینده ای نزدیک توضیحات لازم را ارائه خواهیم نمود.

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *